Algemeen
Het kan gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent met je bestelling. Dat is jammer, maar kan helaas gebeuren. Hieronder lees je of het mogelijk is om jouw bestelling te retourneren.
 
Je hebt als consument bij bepaalde producten het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat je het product ontvangen hebt.
 
Voor overeenkomsten die uit meerdere zendingen of onderdelen bestaan, begint de termijn pas te lopen wanneer het laatste onderdeel fysiek in jouw bezit is.
 
Hoe kun je het herroepingsrecht uitoefenen?
Er zijn meerdere manieren om de overeenkomst te herroepen. Het makkelijkst en voordeligst is om van onze eigen retourmogelijkheden gebruik te maken. Om het herroepingsrecht uit te oefenen dien je ons op de hoogte te stellen van jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen (bijvoorbeeld per post of per e-mail). Je kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde formulier bij de bestelling, dat je ook hier kunt downloaden.
 
Je kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en per mail sturen naar info@partytentkopen.nl. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt sturen wij je zo snel mogelijk per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping.
 
Onze contactgegevens zijn:
Duotent V.O.F.
d’ Olde dijk 7A
7951 LE Staphorst
E-mail: info@partytentkopen.nl
Telefoonnummer: 06 143 01 250
 
Bovenstaand adres is ook het adres waar het artikel naar teruggestuurd dient te worden.
 
Om de herroepingstermijn van 14 dagen na te leven, is het voldoende om voordat de herroepingstermijn is verstreken dit aan ons mede te delen.
 
Nadat je aan ons hebt medegedeeld dat je de overeenkomst wilt herroepen, dien je de producten zo snel mogelijk, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na deze mededeling, aan ons terug te sturen. Je bent in ieder geval op tijd als je de producten terugstuurt voordat de bedenktijd van 14 dagen is verstreken.
 
Gevolgen en kosten van herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten, binnen 14 dagen, nadat wij op de hoogte zijn van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Let op: de kosten voor het terugsturen van het product draag je als consument. Als je hebt gekozen voor een levering die duurder was dan onze goedkoopste manier van verzenden, ontvang je deze extra verzendkosten niet terug.
 
Let op: er bestaat een mogelijkheid dat wij minder uitbetalen dan het aankoopbedrag door waardevermindering van producten. Wij kunnen het terug te betalen bedrag verminderen met de waardevermindering van de producten bij gebruik dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de geretourneerde producten onvolledig worden geretourneerd, krassen, deuken of andere vormen van schade door verdergaand gebruik hebben.
 
Wij betalen je binnen 14 dagen terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anders hebt ingestemd. Wij brengen in ieder geval voor deze terugbetaling geen kosten in rekening.
 
Wij mogen wachten met de terugbetaling totdat wij de producten hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de producten hebt teruggezonden, afhankelijk welk tijdstip eerst valt.